Anunț achiziție: Servicii de promovare

Denumire: Servicii de promovare pentru proiectul ”DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE EXCLUSIV PRIN LANȚURI SCURTE PENTRU FRUCTE ECO”, SM. 16.4A Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare (Rev. 2) Data postare: 09.08.2018 Valoare estimata lei fara TVA: 93.170 lei Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut Data si ora limita de depunere: 16.08.2018 ora 12 Termen de prestare:...

Achiziție echipamente IT

Denumire: Achiziție echipamente IT pentru proiectul ”DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE EXCLUSIV PRIN LANȚURI SCURTE PENTRU FRUCTE ECO”, SM. 16.4A   Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev. 2) 30232110-8 –  Imprimante laser (Rev.2) Data postare: 10.07.2018 Valoare estimata lei fara TVA: 8.697,42lei Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut Data si ora limita de depunere: 13.07.2018 ora 12...

Servicii de Formare

Denumire: Servicii de formare  ”DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE EXCLUSIV PRIN LANȚURI SCURTE PENTRU FRUCTE ECO”, SM. 16.4 a Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învăţământ şi formare profesională (Rev. 2) Data postare: 10.07.2018 Valoare estimata lei fara TVA: 48.653,37 lei Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut Data si ora limita de depunere: 13.07.2018 ora 12 Termen...

Servicii de Elaborare strategie de Promovare

Denumire: Servicii de Elaborare strategie de promovare pentru proiectul ”DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE EXCLUSIV PRIN LANȚURI SCURTE PENTRU FRUCTE ECO”, SM. 16.4A Cod CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev. 2) Data postare: 10.07.2018 Valoare estimata lei fara TVA: 18.634 lei Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut Data si ora limita de depunere: 13.07.2018...